Dolnoslaskie Stowarzyszenie Rozwoju Zeglarstwa
 
Wyróżniono nas :-)

Serdecznie i pięknie dziękujemy. Obiecujemy starać się jeszcze bardziej i nie osiadać na laurach.

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa za działalność żeglarską 2019. Dziękujemy!


  Janusz Pełka wybrany na prezesa Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.


  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa za działalność żeglarską 2016. Dziękujemy!


  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa za szkolenie żeglarskie 2013. Dziękujemy. Będziemy mocno starać się, aby Was nie zawieść.


  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa za profesjonalne szkolenie na podstawowe stopnie żeglarskie 2012. Dziękujemy. Będziemy starać się jeszcze bardziej.


  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa za działalność szkoleniową w 2008, 2009, 2010 i 2011 roku (oryginały są u nas w siedzibie :-)).

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w 2007 dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa za działalność szkoleniową w 2007 roku.
Skan dyplomu można zobaczyć tutaj

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w 2007 dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa za pomoc w organizowaniu imprez sportowko-turystycznych w oraz imprez związanych z 50-leciem WrOZŻ.
Skan dyplomu można zobaczyć tutaj

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w 2007 dla Krysi Pełka z Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa za ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji imprez związanych z 50-leciem WrOZŻ.
Skan dyplomu można zobaczyć tutaj

POZOSTAŁE:

  Janusz Pełka (prezes Stowarzyszenia)
29 kwietnia 2000 otrzymał honorową odznakę Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
"Zasłużony dla Żeglarstwa Dolnośląskiego". W 2005 odznaki otrzymali także Krysia Pełka i Tomasz Klimas - zobacz>>>. W 2007 odznakę otrzymała Aga Pełka-Szajowska zobacz>>>

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w 2006 dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa za szkolenie na podstawowe stopnie żeglarskie oraz za kurs na Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ. A Wiktor Fedorczuk z załogą (Dominika Królak i Bartek Wanot) za udział w regatach w klasie Omega (Gratulacje dla Was!).
Zdjęcia tutaj

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w 2005 dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa
za szkolenie na stopień żeglarza i sternika jachtowego


Skan dyplomu (84kb) można zobaczyć tutaj

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w 2004
dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa
za organizację szkoleń na stopnie morskie i instruktorskie


Skan dyplomu (84kb) można zobaczyć tutaj

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
dla Agnieszki Pełka-Szajowskiej, Małgorzaty Garbińskiej, Pawła Tarasewicza i Piotra Szajowskiego za organizację I Konferencji Wiedzy Żeglarskiej WrOZŻ

Skan jednego z dyplomów (74kb) można zobaczyć tutaj

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w sezonie 2004 dla Piotra Szajowskiego
za szczególne zaangażowanie w szkolenie na podstawowe stopnie żeglarskie.


Skan dyplomu (77kb) można zobaczyć tutaj

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w sezonie 2003 dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa
za bardzo dobre wyniki szkoleniowe
w sezonie żeglarskim 2003

Skan dyplomu (88kb) można zobaczyć tutaj

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w sezonie 2003 dla Piotra Szajowskiego
za wyróżniające się zaangażowanie w pracy szkoleniowej w sezonie zeglarskim 2003


Skan dyplomu (60kb) można zobaczyć tutaj

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w sezonie 2003 dla Krystyny Pełki
za umiejętność rozbudzania pasji żeglarskich wśród dzieci i młodzieży oraz wspaniałą organizację obozów żeglarskich 2003

Skan dyplomu (81kb) można zobaczyć tutaj

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w sezonie 2003 dla Agnieszki Pełka-Szajowskiej
za profesjonalną organizację szkolenia morskiego w sezonie żeglarskim 2003

Skan dyplomu (82kb) można zobaczyć tutaj

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w sezonie 2002 dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa
za działalność szkoleniową
prowadzoną w sezonie 2002

Skan dyplomu (49kb) można zobaczyć tutaj

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w sezonie 2002 dla Krystyny Pełki za propagowanie żeglarstwa
wśród dzieci i młodzieży
w sezonie 2002

Skan dyplomu (47kb) można zobaczyć tutaj

  Wyróżnienie Zarządu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
w sezonie 2002 dla Agnieszki Pełki-Szajowskiej za aktywną pracę
W Komisji Promocji WrOZŻ
w sezonie 2002

Skan dyplomu (47kb) można zobaczyć tutaj

  Otrzymaliśmy podziękowania od Spółdzielni Pracy "Oświata"
za udaną współpracę w zakresie prowadzenia szkoleń żeglarskich
dla dzieci i młodzieży
w sezonie 2002

Skan dyplomu (36kb) można zobaczyć tutaj


Powrót <<<