Dolnoslaskie Stowarzyszenie Rozwoju Zeglarstwa
 
Kurs na Młodszego Instruktora PZŻ - edycja XI: 2018/2019
(zaczynamy 8.11.2018, zakończenie i egzamin kwiecień/maj 2019)


Duzy Trener
  Organizator: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski wraz z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Rozwoju Żeglarstwa oraz AWF Wrocław
  Miła ale i pracowita atmosfera
  Przystępne wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne (staramy się przekazać zawsze więcej oraz być na wodzie więcej niż wymagania PZŻ). Zajęcia teoretyczne odbywać będą się w tygodniu o godz.18 w siedzibie DSRŻ (ul.Więckowskiego 20/3). Zajęcia praktyczne: odbywać się będą w weekendy we Wrocławiu na przystani DSRŻ (Osobowice - zimowisko barek I, ul.Osobowicka 70) + zgrupowanie w ośrodku AWF w Olejnicy. Kurs zakończony będzie egzaminem państwowym na stopień MIŻ (kwiecień lub maj 2019).
  Doświadczona i sprawdzona kadra instruktorów Polskiego Związku Żeglarskiego (kurs organizowany wspólnie z Wrocławskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim)
  Nasze zajęcia to także tematy dodatkowe, które uważamy, że są ważne, a których nie ma w programie np. psychologia nauczania, ćwiczenia praktyczne z prowadzenia zajęć z "teorii" itd.
  Kurs zakończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Polskiego Związku Żeglarskiego. Egzamin odbywa się na jachtach na których odbywał się kurs.
  Cena: 1300 zł dla członków Klubów zrzeszonych w WrOZŻ. 1500 zł dla osób niezrzeszonych. Cena zawiera: szkolenie praktyczne, szkolenie teoretyczne, zabezpieczenie ratownicze.
  W koszt nie jest wliczona opłata za egzamin i patent, która jest pobierana przy egzaminie przez Komisję Egzaminacyjną (zgodnie z cennikiem PZŻ).
  Spotkanie organizacyjne: 8 listopada o godz.18.00 w siedzibie DSRŻ (ul.Więckowskiego 20/3). Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w styczniu 2019 (w tygodniu, o godz.18.00, siedziba DSRŻ, ul.Więckowskiego 20/3).
Jeśli chcesz jeszce dołączyć, prosimy o kontakt telefoniczny:
Janusz Pełka - (godz.10-18) tel.608 47 80 84.


  Zdjęcia z poprzedniego kursu znajdziesz tutaj na facebooku:
Strona WrOZŻ - cz.1 (fot. F.Widuliński)
Strona WrOZŻ - cz.2 (fot. F.Widuliński)
Facebook DSRŻ

Wymagania formalne:

Do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:

a/ ukończyła 18 lat /najpóźniej w dniu egzaminu/,
b/ posiada co najmniej średnie wykształcenie,
c/ posiada stopień żeglarza jachtowego od minimum 1 roku lub wyższy stopień żeglarski,
d/ zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami dopuszczający do szkolenia,
e/ posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym.


Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do:
a/ prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
b/ pełnienia funkcji Członka, Sekretarza, Przewodniczącego KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia.

powrót