Dolnoslaskie Stowarzyszenie Rozwoju Zeglarstwa
 
Kurs na Młodszego Instruktora PZŻ - edycja XI: 2017

Duzy Trener
  Organizator: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski wraz z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Rozwoju Żeglarstwa
  Miła ale i pracowita atmosfera
  Przystępne wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne (staramy się przekazać zawsze więcej oraz być na wodzie więcej niż wymagania PZŻ). Zajęcia teoretyczne odbywać będą się w godz. popołudniowo-wieczornych w dni tygodnia ustalone zgodnie z wolą kursantów na spotkaniu organizacyjnym. Zajęcia praktyczne: odbywać się będą w 2-3 weekendy we Wrocławiu na przystani DSRŻ (Osobowice - zimowisko barek I, ul.Osobowicka 70) oraz podczas zgrupowania instruktorskiego w Olejnicy na przystani żeglarskiej AWF Wrocław. Zgrupowanie odbędzie się w terminie: 5-6.05 i zakończone będzie egzaminem państwowym na stopień MIŻ 7.05. W cenę kursu wliczone są koszta noclegu w ośrodku AWF Wrocław w Olejnicy i wyżywienia w formie obiadu dwudaniowego.
  Doświadczona i sprawdzona kadra instruktorów Polskiego Związku Żeglarskiego (kurs organizowany wspólnie z Wrocławskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim)
  Kurs zakończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Polskiego Związku Żeglarskiego. Egzamin odbywa się na jachtach na których odbywał się kurs.
  Cena: 1300 zł dla członków Klubów zrzeszonych w WrOZŻ. 1500 zł dla osób niezrzeszonych. Cena zawiera: szkolenie praktyczne, szkolenie teoretyczne, zabezpieczenie ratownicze.
  W koszt nie jest wliczona opłata za egzamin i patent, która jest pobierana przy egzaminie przez Komisję Egzaminacyjną (zgodnie z cennikiem PZŻ).
  Spotkanie organizacyjne: 3.04.2017 o godz.18.00 w siedzibie DSRŻ, ul. Więckowskiego 20 lok.3 (wejście przez bramę, boczna ul.Kościuszki) we Wrocławiu.
Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny Janusz Pełka - (godz.10-18) tel.608 47 80 84. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagania formalne:

Do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:

a) ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
b) posiada co najmniej średnie wykształcenie,
c) posiada stopień żeglarza jachtowego od minimum 3 lat lub wyższy stopień żeglarski,
d) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający do szkolenia,
e) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym;


Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do:
a/ prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
b/ pełnienia funkcji Członka KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia oraz Sekretarza KE na dowolny stopień.

powrót