Dolnoslaskie Stowarzyszenie Rozwoju Zeglarstwa
 
Kurs na Nauczyciela Żeglarstwa i Instruktora PZŻ 2023
(zaczynamy jesienią)


Duzy Trener
  Organizator: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski wraz z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Rozwoju Żeglarstwa oraz AWF Wrocław
  Miła ale i pracowita atmosfera
  Przystępne wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne (staramy się przekazać zawsze więcej oraz być na wodzie więcej niż wymagania PZŻ). Zajęcia teoretyczne odbywać będą się w tygodniu o godz.18 w siedzibie DSRŻ (ul.Więckowskiego 20/3). Zajęcia praktyczne: odbywać się będą w weekendy we Wrocławiu na przystani DSRŻ (Osobowice - zimowisko barek I, ul.Osobowicka 70) oraz możliwe także jedno zgrupowanie w AWF Olejnica.
  Doświadczona i sprawdzona kadra instruktorów Polskiego Związku Żeglarskiego (kurs organizowany wspólnie z Wrocławskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim)
  Nasze zajęcia to także tematy dodatkowe, które uważamy, że są ważne, a których nie ma w programie np. psychologia nauczania, ćwiczenia praktyczne z prowadzenia zajęć z "teorii" itd.
  Kurs zakończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Polskiego Związku Żeglarskiego. Egzamin odbywa się na jachtach na których odbywał się kurs. Jeśli chcesz jeszce dołączyć, prosimy o kontakt telefoniczny:
Janusz Pełka - (godz.10-18) tel.608 47 80 84.


Spotkanie organizacyjne kursu: w trakcie planowania
(ul.Więckowskiego 20/3, wejście przez bramę).
Więcej informacji o kursie na stronie WrOZŻ >>>  Zdjęcia z poprzedniego kursu znajdziesz tutaj na facebooku:
Strona WrOZŻ - cz.1 (fot. F.Widuliński)
Strona WrOZŻ - cz.2 (fot. F.Widuliński)
Nasze aktualności na Facebooku DSRŻ

Wymagania formalne:

Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona która:
1) ukończyła 18 lat,
2) posiada co najmniej średnie wykształcenie,
3) posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,
4) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
5) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.

Do kształcenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:
1) posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej 3 lat posiada stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ,
2) posiada stopień co najmniej jachtowego sternika morskiego,
3) posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego,
4) posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 6 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).

Nauczyciel Żeglowania PZŻ jest uprawniony do:
1) praktycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
2) prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.

Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do:
1) organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
2) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
3) potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,
4) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ,
5) pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ, oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego KE na stopień NŻ PZŻ.

Więcej przepisów związanych z uprawnieniami i szkoleniem instruktorskim:
PLIK PDF .

powrót