Dolnoslaskie Stowarzyszenie Rozwoju Zeglarstwa
 
Kurs na Młodszego Instruktora PZŻ - edycja X: 2018
(zaczynamy 20 lutego, zakończenie i egzamin pod koniec kwietnia)


Duzy Trener
  Organizator: Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski wraz z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Rozwoju Żeglarstwa
  Miła ale i pracowita atmosfera
  Przystępne wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne (staramy się przekazać zawsze więcej oraz być na wodzie więcej niż wymagania PZŻ). Zajęcia teoretyczne odbywać będą się w godz. popołudniowo-wieczornych w tygodniu we Wrocławiu. Zajęcia praktyczne: odbywać się będą w weekendy we Wrocławiu na przystani DSRŻ (Osobowice - zimowisko barek I, ul.Osobowicka 70). Kurs zakończony będzie egzaminem państwowym na stopień MIŻ (przed długim weekendem majowym).
  Doświadczona i sprawdzona kadra instruktorów Polskiego Związku Żeglarskiego (kurs organizowany wspólnie z Wrocławskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim)
  Kurs zakończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Polskiego Związku Żeglarskiego. Egzamin odbywa się na jachtach na których odbywał się kurs.
  Cena: 1300 zł dla członków Klubów zrzeszonych w WrOZŻ. 1500 zł dla osób niezrzeszonych. Cena zawiera: szkolenie praktyczne, szkolenie teoretyczne, zabezpieczenie ratownicze.
  W koszt nie jest wliczona opłata za egzamin i patent, która jest pobierana przy egzaminie przez Komisję Egzaminacyjną (zgodnie z cennikiem PZŻ).
  Spotkanie organizacyjne: 20.02.2018 o godz.18.00 w siedzibie DSRŻ, ul. Więckowskiego 20 lok.3 (wejście przez bramę) we Wrocławiu.
Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny Janusz Pełka - (godz.10-18) tel.608 47 80 84. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagania formalne:

Do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:

a/ ukończyła 18 lat /najpóźniej w dniu egzaminu/,
b/ posiada co najmniej średnie wykształcenie,
c/ posiada stopień żeglarza jachtowego od minimum 1 roku lub wyższy stopień żeglarski,
d/ zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami dopuszczający do szkolenia,
e/ posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym.


Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do:
a/ prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
b/ pełnienia funkcji Członka, Sekretarza, Przewodniczącego KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia.

powrót