Dolnoslaskie Stowarzyszenie Rozwoju Zeglarstwa
 
Kurs na Instruktora PZŻ 2015

Duzy Trener
  Miła ale i pracowita atmosfera
  Przystępne wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne (staramy się przekazać zawsze więcej oraz być na wodzie więcej niż wymagania PZŻ). Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w siedzibie DSRŻ, zajęcia praktyczne: Wrocław, Osobowice - zimowisko barek I (przystań DSRŻ, ul.Osobowicka 70). Nie wykluczony wyjazd 3-dniowy na zgrupowanie (okolice Wielenia).
  Zobacz zdjęcia naszych jachtów i przystani
  Zobacz gdzie odbywają się zajęcia praktyczne na wodzie
  Doświadczona i sprawdzona kadra instruktorów Polskiego Związku Żeglarskiego (kurs organizowany wspólnie z Wrocławskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim)
  Kurs zakończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Polskiego Związku Żeglarskiego. Egzamin odbywa się na jachtach na których odbywał się kurs. Planowany termin kursu: wiosna lub jesień (zależy od liczby chętnych).
  Cena: [w trakcie ustalania] (bez kosztów egzaminu i patentu). Cena zawiera: szkolenie praktyczne, szkolenie teoretyczne, zabezpieczenie ratownicze. Cena będzie uzależniona od liczby chętnych.
  W koszt nie jest wliczona opłata za egzamin i patent, która jest pobierana przy egzaminie przez Komisję Egzaminacyjną
  Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z: Janusz Pełka - (godz.10-18) tel.608 47 80 84. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagania formalne:

Do szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:

- posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,
- posiadanie stopnia co najmniej sternika jachtowego,
- posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego,
- posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 12 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).powrót